در باره ما

 

ماهنامه اخبار آزمایشگاهی از سال ۱۳۸۱ آغاز به نشر نموده و هم اکنون پر مخاطب ترین نشریه در زمینه علوم آزمایشگاهی به شمار می رود.این ماهنامه فارغ از دغدغه های صنفی متعلق به تمامی خانواده آزمایشگاهیان بوده و دست تک تک آنها را جهت همکاری به گرمی می فشارد.
برچسبها