تماس با ما

 

امور آگهی ها:

۰۲۱-۵۵۰۱۶۹۵۴

واحد طراحی:

۰۲۱-۵۵۴۴۶۴۷۷

امور اداری:

۰۲۱-۵۵۰۰۴۸۵۵

فکس:

۰۲۱-۵۵۰۳۰۳۹۳

تلگرام و واتس اپ:

۰۹۳۷۴۶۶۸۳۷۵

ارتباط با مدیریت:

۰۲۱-۵۵۰۳۱۴۱۱

پست الکترونیک:

labnews2003@gmail.com

برچسبها