ارسال مقاله

شرایط ارسال مقاله:

  • مقاله مرتبط با علوم آزمایشگاهی باشد.

 تبصره:   مقالات غیر مرتبط با علوم آزمایشگاهی که توسط همکاران آزمایشگاهی نوشته یا ترجمه شده باشند بر حسب مورد پذیرفته می شود.

  • مقاله ارسالی قبلا در جایی به چاپ نرسیده باشد.
  • مقاله ارسالی ترجیحا با نرم افزار Microsoft office word 2003 و قلم B nazanin 14 ارسال شود. فایل پی دی اف نیز به طور همزمان ارسال گردد.
  • مقاله از طریق فرم زیر و یا به آدرس ایمیل labnews2003@gmail.com ارسال شود.

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, zip.
    حداکثر حجم فایل ارسالی: 2M پسوند فایل های مجاز: jpg, gif, png, pdf,zip

برچسبها