مکانیزم‌های مقاومت آنتی‌بیوتیکی در سودوموناس آئروجینوزا

مکانیزم‌های مقاومت آنتی‌بیوتیکی در سودوموناس آئروجینوزا حسین حضرتی نوین کارشناس علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مقدمه سودوموناس آئروجینوزا از نظر کنترل با آنتی‌بیوتیک‌ها و ضد‌عفونی کننده‌ها یک ارگانیسم مشکل‌آفرین مشهور است. گزارشات اخیر بر اساس الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سودوموناس آئروجینوزا در انگلستان، مشکل مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های ایزوله شده از بیماران مبتلا به CF (Cystic … ادامه خواندن مکانیزم‌های مقاومت آنتی‌بیوتیکی در سودوموناس آئروجینوزا