جستجوی برچسب

SP

 اصول سترون‌سازی (Sterilization)، ضدعفونی (Disinfection) و گندزدایی…

 اصول سترون‌سازی (Sterilization)، ضدعفونی (Disinfection) و گندزدایی (Antisepsis) در مراکز پزشکی (15) تألیف: دکتر احمد مردانی مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون، مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون   احتیاط‌های عمومی (UP) در سال 1985، مرکز کنترل بیماری‌ها (CDC) برای جلوگیری از انتقال عوامل عفونی منتقله از راه خون…