جستجوی برچسب

PDT

فوتوداینامیک‌تراپی سرطان

فوتوداینامیک‌تراپی سرطان محمدحسین مبلغ حسینی (کارشناس علوم آزمایشگاهی، دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک) تاریخچه: فوتوداینامیک‌تراپی (PDT) زیرمجموعه فوتوتراپی می‌باشد. فوتوتراپی روش جدیدی نیست؛ چهار هزار سال قبل، مصریان باستان برای درمان بیماری پوستی ویتلیگو (برص) از این روش استفاده می‌کردند. آنها به بیمار، گیاهی بنام amnimajus…