جستجوی برچسب

MDD

ارتباط تغییرات فلور میکروبی روده با افسردگی

ارتباط تغییرات فلور میکروبی روده با افسردگی دکتر سيد عليرضا سجادي دانشيار روان­پزشکي-  مرکز تحقيقات روان­پزشکي و علوم رفتاري-  بيمارستان ابن ­سينا-  دانشکده پزشکي-  دانشگاه علوم پزشکي مشهد-  ايران خلاصه: اختلال افسردگی اساسی (MDD)  Major Depressive Disorder یک مشکل روانی جدی است که افراد بسیاری را مبتلا می‌کند. در سال‌های اخیر…
rtp gacor