جستجوی برچسب

HSP

`پروتئین‌های شوک حرارتی (Heat Shock Proteins) HSPs

پروتئین‌های شوک حرارتی (Heat Shock Proteins) HSPs  مرجان مجابی – کارشناس ارشد میکروبیولوژی Mojabi.Marjan@yahoo.com تاریخچه: پروتئین‌های شوک حرارتی اولین بار توسط ران لاسکی (Ron Laskey) و همکارانش مطرح شد. آنها این واژه را برای یک نوع پروتئین که برای تجمع هیستون‌ها و DNA لازم بود به کار بردند. پس از آن در سال 1962 Ritossa واکنش…
situs slot online gacor