جستجوی برچسب

GDM

دیابت حاملگی

بدان زبان که تو دانی (قسمت 2) دیابت حاملگی (GDM) مراد رستمي: کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشكي جندی‌شاپور اهواز معصومه جرفی: کارشناس ارشد میکروب‌شناسی، دانشگاه علوم پزشكي جندی‌شاپور اهواز با سلام با توجه به سابقه تدریس چندساله ما به دانشجویان گروه‌های مختلف پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری، مامایی و ... در دانشگاه‌ها و یا…
situs slot gacor