جستجوی برچسب

FOBT

غربالگري سرطانهاي كولوركتال

غربالگري سرطانهاي كولوركتال دكتر صادق نجمي سرطان كولوركتال سومين سرطان شايع در مردان و دومين سرطان شايع در زنان است. بيش از 60% وقوع اين بيماري در كشورهاي پيشرفته است. در امريكا در سال 2008 قريب 154000 مورد از اين بيماري گزارش شد كه 5000 مورد آن منجر به مرگ گرديد. وقوع اين سرطان عمدتاً بعد از 50 سالگي و بيشتر در مردان مي‌باشد. در…
rtp gacor