جستجوی برچسب

گوآتر ندولار

مروری بر یافته‌های سیتولوژیکی گوآتر ندولار

مروری بر یافته‌های سیتولوژیکی گوآتر ندولار دکتر طاهره اسلام منش، استادیار پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان گوآتر ندولار معیارهای تشخیصی - کولوئید نازک یا ضخیم فراوان - سلول‌های فولیکولار در صفحات تک لایه، دستجات سلولی با اتصال ضعیف و سلول‌های منفرد - سلول‌های فولیکولار هایپرپلاستیک، دژنره و اکسی‌فیلیک -…
slot deposit qris