جستجوی برچسب

گازهای خون

نکته‌های کلیدی آزمایشگاهی در اندازه‌گیری کراتینین، اوره، الکترولیت‌ها و…

نکته‌های کلیدی آزمایشگاهی در اندازه‌گیری کراتینین، اوره، الکترولیت‌ها و گازهای خون دکتر حبیب‌اله گل‌افشان محمد اسماعیل خدمتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دانشکده پیراپزشکی  کراتینین (Creatinine): کراتینین مولکولی ریز است که از کاتابولیسم کراتین فسفات تولید می‌شود. کراتین فسفات منبع ذخیره تولید انرژی به‌ویژه در ماهیچه‌ها و مغز است.…

گازهای خون

  نکات مهم در دستورالعمل نمونه گیری و حمل نمونه گازهای خونی (بلاد گاز)  ABG تهیه و تنظیم : دکتر مهرداد ونکی  مشاور و مدرس سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه مقدمه: دستگاه‌های بلاد گاز بیمارستانی متأسفانه به غلط و با طراحی نادرست عمدتاً در داخل آزمایشگاه‌های بیمارستانی مستقر می‌باشند در حالی که از…