جستجوی برچسب

کلیه مصنوعی

تجهیزات منسوخ‌شده پزشکی

تجهیزات منسوخ‌شده پزشکی سارا درجزینی کلیه مصنوعی Kolff-Brigham ویلیام کولف پزشکی بود که در طی جنگ جهانی اول در هلند طبابت می‌کرد. در سال 1943 وی با استفاده از چوب، ضایعات فلزی و روکش سوسیس اقدام به ساخت یک کلیه مصنوعی کرد. این دستگاه شبیه یک طبل دوار بود که با غلاف‌های سوسیس پوشانده شده بود. او با این وسیله به درمان بیماران با…