QWEWQRR بایگانی‌ها کلنی - ماهنامه اخبار آزمایشگاهی
جستجوی برچسب

کلنی

روش‌های نمونه‌برداری از هوا

روش‌های نمونه‌برداری از هوا  *رحیم مختاری خجسته-کارشناس ارشد انگل‌شناسی پزشکی rahimmokhtary@yahoo.com نمونه‌برداری از هوا یک ضرورت جهت بررسی عملکرد تجهیزات ضدعفونی یا تصفیه‌کننده می‌باشد. میکروارگانیسم‌ها به‌عنوان یک عامل بالقوه بیماری‌زایی هستند که در اکثر محیط‌ها وجود دارند. نمونه‌برداری از هوا برای تشخیص آئروسل‌ها و گازها…
situs slot gacor