جستجوی برچسب

کارسینوم پاپیلاری

یافته‌های سیتولوژیکی کارسینوم پاپیلاری تیروئید

مروری بر یافته‌های سیتولوژیکی کارسینوم پاپیلاری تیروئید دکتر طاهره اسلام منش، استادیار پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کارسینوم پاپیلاری معیار تشخیصی      اسمیر پر سلول      سلول‌ها، صفحات و تجمعات سن‌سیشیال سلولی که به طور کانونی یک حاشیه آناتومیکی مشخص دارد و تجمع و همپوشانی هسته‌ای      صفحات مسطح، قطعات…
slot gacor 2023