جستجوی برچسب

کارسینوم مدولاری

کارسینوم مدولاری تیروئید

مروری بر یافته‌های سیتولوژیکی کارسینوم مدولاری تیروئید دکتر طاهره اسلام منش، استادیار پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کارسینوم مدولاری معیارهای تشخیصی - اسمیرهای پرسلول، عمدتاً سلول‌های پراکنده و گاهی دستجات سلولی - الگوی سلولی متغیر: پلاسماسایتوئید، سلول کوچک، سلول دوکی - آنیزونوکلئوزیس متوسط،…
situs slot online gacor