QWEWQRR بایگانی‌ها کابینت ایمنی بیولوژیک - ماهنامه اخبار آزمایشگاهی
جستجوی برچسب

کابینت ایمنی بیولوژیک

هود آزمایشگاهی

بررسی هودهای استاندارد مورد استفاده در آزمایشگاه  مهندس احسان درخشان‌نیا derakhshannia@hotmail.com   انواع مختلفی از هودهای استاندارد آزمایشگاهی مانند هودهای شیمیایی و بیولوژیکی (ایمنی زیستی) وجود دارند که در ادامه متن به بررسی آنها می‌پردازیم. در ابتدا، پیش از ورود به بحث هودهای ایمنی زیستی، مفهوم ایمنی زیستی، سطوح ایمنی زیستی و…
rtp live gacor