جستجوی برچسب

لیشمانیوز

تشخیص سالک

­­­­روش‌های تشخیص سالک جلدی  آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان چناران بخش انگل‌شناسی رضا دلفانی- دانشجوی کارشناسی ارشد انگل‌شناسی مقدمه لیشمانیوزها مجموعه‌ای از بیماری‌های انگلی ناشی از گونه‌هایی از جنس لیشمانیا هستند که در مناطق گرمسیری امریکا- آفریقا و شبه‌قاره هند و در نواحی نیمه گرمسیری آسیای جنوب غربی و ناحیه مدیترانه…

درمان لیشمانیوز

پیشرفت‌های اخیر در درمان لیشمانیوز محسن قماشلویان1، پروین رمضانی1، احمدرضا براهیمی2، مهدی اعظمی3، سیدحسین حجازی4 دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی، دانشکده پزشکی، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشجوی کارشناسی ارشد قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران دانشجوی دکتری انگل شناسی، مرکز…
slot gacor 2023