QWEWQRR بایگانی‌ها قارچ شناسی - ماهنامه اخبار آزمایشگاهی
جستجوی برچسب

قارچ شناسی

ایمنی قارچ‌ ها

پاسخ سیستم ایمنی در برابر قارچ‌ها  دکتر محمد قهری www.ghahri.ir مقدمه قارچ‌های بااهمیت از نظر پزشکی در یک گروه بسیار متنوع قرار دارند؛ برخی از آن‌ها شیوع فراوانی در محیط داشته و چالش نیرومندی با سیستم ایمنی انسان دارند، حتی در درون گونه‌ها اختلافات و تنوع در مرفولوژی وجود دارد و این ناهمسانی با تغییرات مرتبط در آنتی‌ژن‌های سطحی مرتبط…

آزمایش قارچ

چگونه نتایج آزمایش‌ های قارچ شناسی را گزارش کنیم؟ دکتر محمد قهری- آزمایشگاه رسالت Resalatlab.com بخش نخست مقدمه: به نظر می‌رسد که در حال حاضر رویه‌ی مشخص و استاندارد شده‌ای در کشور ما در مورد نحوه‌ی گزارش نتایج آزمایش مربوط به نمونه‌های قارچی وجود نداشته باشد، لذا با توجه به اینکه این موضوع مورد سؤال برخی از همکاران آزمایشگاهی است…
slot deposit qris