QWEWQRR بایگانی‌ها خون اتولوگ چیست - ماهنامه اخبار آزمایشگاهی
جستجوی برچسب

خون اتولوگ چیست

خون اتولوگ

  درباره اهدای خون بیشتر بدانیم (قسمت چهارم) اهدای خون اتولوگ  علي اصغر صفري فرد، كارشناس ارشد خون شناسي و بانك خون safarifardas@Gmail.com اهداي خون اتولوگ يا اهداي خون خودي، عبارت از روشي است كه در آن فرد براي خودش خون اهدا مي‌نمايد. خون دريافت شده در شرايط استاندارد نگهداري مي‌شود تا در صورت نياز، در ضمن عمل جراحي يا خاتمه…
rtp gacor