جستجوی برچسب

حسگر زیستی

بیوسنسورها

تشخیص سریع عوامل میکروبی با بیوسنسورها (قسمت اول)  فاطمه صابری (دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی) دکتر رضا میرنژاد (دانشیار دانشگاه)  در سلسله مقالات بیوسنسور قصد داریم آشنائی کوچکی با این تکنیک تشخیصی سریع ارائه نمائیم. انشاا... که مورد استفاده عزیزان خواننده قرار گیرد. امروزه استفاده از تكنيك‌هاى سريع و حساس تشخيص از اهميت خاصى…
slot gacor