جستجوی برچسب

حدود رفرنس

حدود رفرنس از تئوری تا عمل

حدود رفرنس از تئوری تا عمل دکتر آرمان مازوجی (بورد تخصصی آسیب شناسی بالینی و تشریحی) با دیدن برگه جواب آزمایشات و نتایج مندرج در آن شاید اولین کار مقایسه آنها با حدودی که در ستون سمت راست بعنوان "حدود رفرنس" عنوان شده اند می‍باشد. این حدود چگونه و با چه معیارهایی بدست آمده‌اند؟ چرا مقادیر آنها برای یک تست مشترک از یک آزمایشگاه به…
slot deposit qris