جستجوی برچسب

تشعشع

اصول سترون­سازی (Sterilization)، ضدعفونی (Disinfection) و گندزدایی…

  اصول سترون­ سازی (Sterilization)، ضدعفونی (Disinfection) و گندزدایی (Antisepsis) در مراکز پزشکی (7) تألیف: دکتر احمد مردانی مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون، مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون     تشعشع (Radiation) و پرتوها (Rays) رهاسازي انرژي به اشكال مختلف در فضا را پرتوتابی (Irradiation) گويند. مهم­ترين پرتوهايي…
slot gacor 2023