کارسینوم مدولاری تیروئید

  مروری بر یافته‌های سیتولوژیکی کارسینوم مدولاری تیروئید دکتر طاهره اسلام منش، استادیار پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   کارسینوم مدولاری معیارهای تشخیصی – اسمیرهای پرسلول، عمدتاً سلول‌های پراکنده و گاهی دستجات سلولی – الگوی سلولی متغیر: پلاسماسایتوئید، سلول کوچک، سلول دوکی – آنیزونوکلئوزیس متوسط، هسته‌های بسیار بزرگ پراکنده، شکل‌های دو  و چند هسته‌ای – … ادامه خواندن کارسینوم مدولاری تیروئید