کاهش تداخل مواد اندوژن در آزمایشگاه هماتولوژی و بیوشیمی بالینی

کاهش تداخل مواد اندوژن در آزمایشگاه هماتولوژی و بیوشیمی بالینی دکتر حبیب‌الله گل‌افشان، عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی شیراز سارا کهن مظفری، کارشناس ارشد ژنتیک پزشکی محمد اسماعیل خدمتی، کارشناس ارشد بیوشیمی   روش‌های گوناگونی برای شمارش و طبقه‌بندی گلبول‌های قرمز و گلبول‌های سفید و پلاکت از قبیل تغییرات هدایت الکتریکی در محلول هادی جریان … ادامه خواندن کاهش تداخل مواد اندوژن در آزمایشگاه هماتولوژی و بیوشیمی بالینی