سفارش کمیته استانداردسازی هماتولوژی در ارزش تشخیصی و شمارش گلبول‌های قرمز شکسته

سفارش کمیته استانداردسازی هماتولوژی در ارزش تشخیصی و شمارش گلبول‌های قرمز شکسته  دکتر حبیب‌الله گل‌افشان سارا کهن مظفری کارشناس ارشد ژنتیک پزشکی   شیستوسیت‌ها قطعات جدا شده از گلبول‌های قرمز ناشی از آسیب‌های مکانیکی گردش خون هستند. گلبول‌های قرمز شکسته یک نشانه مهم مرفولوژی در تشخیص میکروآنژیوپاتی ترومبوتیک (TTP) و سندرم همولیتیک اورمیک و انعقاد … ادامه خواندن سفارش کمیته استانداردسازی هماتولوژی در ارزش تشخیصی و شمارش گلبول‌های قرمز شکسته