سندرم رومانو-وارد

سندرم رومانو-وارد Romano-Ward Syndrome شاهین اسعدی، دانشجوی دکتری تخصصی (Ph.D) ژنتیک پزشکی کلیاتی از سندرم رومانو-وارد سندرم رومانو-وارد که تحت عنوان سندرم QT طولانی نیز شناخته می‌شود، یک اختلال ژنتیکی است که موجب اختلال در ریتم طبیعی قلب (آریتمی) می‌شود. سندرم کیو. تی یک اختلال مادرزادی است که به‌صورت افزایش اینتروال QT در نوارقلب(ECG)  خود … ادامه خواندن سندرم رومانو-وارد