اختلالات کبدی و بررسی‌های آزمایشگاهی آنها

اختلالات کبدی و بررسی‌های آزمایشگاهی آنها مراد رستمي: کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز معصومه جرفی: کارشناس ارشد میکروب شناسی، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز ساختمان کبد کبد، بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین اندام دستگاه گوارش است که شامل سیستم‌های زیر می‌باشد: 1- سیستم بیوشیمیایی هپاتوسیتی 2- سیستم کبدی صفراوی (هپاتوبیلیاری) 3- … ادامه خواندن اختلالات کبدی و بررسی‌های آزمایشگاهی آنها